Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Licentia poetica zarządzania : III Szkoła Naukowa Zarządzania : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

KNOiZ PAN Oddział w Poznaniu, IBEN Gorzów Wlkp.

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-64249-23-5

Rozdziały
Model symulacyjny oceny społecznej odpowiedzialności podmiotu wytwórczego (s. 33-42)
Możliwość wykorzystania analizy wspomagania logistycznego do projektowania sieci dystrybucji (s. 43-58)
Zarządzanie projektami informatycznymi - studium przypadku (s. 59-75)
Monitorowanie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych - wybrane zagadnienia (s. 76-87)
Bezpieczeństwo przedsiębiorstw w świetle nowej koncepcji marketingowej (s. 91-101)