Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie systemów SCADA do zarządzania energią ze źródeł odnawialnych w budynkach inteligentnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • SCADA
  • KNX
  • budynek inteligentny
  • renewable energy sources
  • automatyka budynkowa
EN
  • SCADA
  • KNX
  • Intelligent Buildings
  • Building Management System
Abstract

PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki zarządzania energii w budynkach mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki budynkowej oraz wykorzystujące energię odnawialną z różnych źródeł. W pierwszej części omówiono problematykę zapotrzebowania energetycznego w budynkach mieszkalnych oraz problemy związane z jego zmiennością podczas cyklu dobowego. Kolejną część stanowi prezentacja systemów automatyki budynkowej oraz systemów zarządzania. Na tej podstawie zaproponowano wykorzystanie systemu typu SCADA oraz jego połączenie z instalacją automatyki budynkowej jako oprogramowania nadzorującego produkcją oraz zużyciem energii w domu jednorodzinnym. W podsumowaniu wykazano zalety przedstawionego rozwiązania, oceniono możliwości wdrożenia oraz korzyści dla użytkowników.

EN The paper presents issues concerning the issues of energy management in buildings equipped with building automation systems and renewable energy from different sources. The first part discusses the issues of energy demand in buildings and the problems associated with its volatility during the circadian cycle. Another part is the presentation systems of building automation and management systems. On this basis, it proposed to use the SCADA system and its connection with the installation of building automation as supervisory software production and energy consumption in a detached house. In conclusion, it demonstrated the advantages of the presented solution, rated possibility of implementation and benefits to users.

Pages (from - to)

297 - 304

Book

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.