Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-64541-05-6

Opublikowano w

Seria: Europejski Wymiar Bezpieczeństwa Energetycznego a Ochrona Środowiska

Rozdziały
Dynamiczny rozwój technologii słonecznych ogniw organicznych III generacji (s. 45-54)
Symulacja stochastycznych zmian irradiancji na powierzchni modułów PBV w środowisku MATLAB @ SIMULINK (s. 97-110)
Analiza sposobów zasilania odbiorcy pracującego w systemie autonomicznym za pomocą turbiny wiatrowej (s. 129-139)
Dobór turbiny wiatrowej do lokalizacji geograficznej z wykorzystaniem metod optymalizacji (s. 161-172)
Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, współpracujących z magazynami energii (s. 225-237)
Wykorzystanie systemów SCADA do zarządzania energią ze źródeł odnawialnych w budynkach inteligentnych (s. 297-304)
Wykrywanie zwarć wysokooporowych w skompensowanych sieciach SN (s. 307-319)
Wartości czasu trwania zwarcia szacowne dla rozdzielni najwyższych napięć na podstawie badań symulacyjnych (s. 321-335)
Wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego, magnetycznego oraz gęstości mocy pola elektromagnetycznego (s. 337-352)
Bezpieczeństwo informatyczne obiektów elektroenergetycznych – zagrożenia i profilaktyka (s. 369-381)
Zasady sterowania kompensacją pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania (s. 383-394)
Wpływ właściwości łuku elektrycznego na pogarszanie się zdolności łączeniowej łączników próżniowych (s. 395-406)
Zagrożenia przepięciowe w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia (s. 407-427)
Rozkłady natężenia pola elektrycznego pod napowietrzną linią wysokiego napięcia (s. 429-436)
Dlaczego zabezpieczenia odległościowe nie powinny pełnić funkcji zabezpieczeń podstawowych a jedynie rezerwowych w pobliżu stacji z międzyfazowymi sterownikami mocy? (s. 437-444)
Efektywne działania prowadzące do poprawy ciągłości zasilania z sieci dystrybucyjnych (s. 469-482)
Pole elektryczne i magnetyczne w służbie zdrowia człowieka - wykorzystanie w medycynie, rolnictwie i przemyśle spożywczym (s. 631-637)
Oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe (s. 699-707)
Charakterystyka źródeł biomasy w Polsce (s. 783-799)
Działanie detektorów zwarć międzyfazowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego (s. 795-804)