Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zapachowa jakość powietrza, przepisy, metody pomiarowe oraz sposoby zmniejszania uciążliwości w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The odour air quality, rules, working methods and ways of reducing the burden on the Left Bank Sewage Treatment Plant in Poznan

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2015 | Numer: nr 4 (42)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

54 - 57

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5