Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Employee young or experienced? The situation of the unemployed in Wielkopolska

Year of publication

2015

Published in

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Journal year: 2015 | Journal number: nr 8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezrobocie
  • województwo wielkopolskie
  • osoby starsze
  • pokolenie młodych
Pages (from - to)

33 - 49

Comments

art. na płycie CD

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.