Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Failure’s identification of turbochargers of internal combustion engines by means of multi-functional test stand

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • engines
  • vehicles
  • transport
Strony (od-do)

169 - 176

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14