Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Idzior

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

marek.idzior@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 19

ORCID

0000-0003-3398-7625

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (50)

Rozdziały (6)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (8)

Promotorstwo prac dyplomowych (88)

Recenzje prac dyplomowych (17)