Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Impact of steel and polypropylene fibers on selected properties of brand mortars used for repairs of concrete structures

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • naprawa
  • fibra
  • włókna stalowe
  • włókna polipropylenowe
  • zbrojenie rozproszone
Strony (od-do)

127 - 144

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa