Processing may take a few seconds...

Book


Title

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Durable repair methods in concrete buildings

Year of publication

2015

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Poland

Publisher name

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Date of publication

2015

Number of pages

304

ISBN

978-83-7125-251-8

Chapters
Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych (p. 127-144)
Odporność korozyjna cementowych materiałów naprawczych (p. 145-154)
Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach w świetle przepisów Eurokodu 2 (p. 180-189)
Adaptacja podziemnych żelbetowych zbiorników na cele ppoż (p. 190-200)
Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi (p. 225-234)
Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia (p. 248-259)
Zbrojenie kompozytowe z włókna bazaltowego - sposób na zwiększenie trwałości konstrukcji żelbetowych (p. 260-269)
Wpływ podwyższonych temperatur na nośność żelbetowych przekrojów z betonu drobnoziarnistego (p. 270-280)
Naprawa żelbetowych komór kadzi masy rafinowanej zakładu produkcji płyt wiórowych (p. 281-296)
Awaria prefabrykowanego słupa żelbetowego hali dwunawowej (p. 297-304)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.