Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Durable repair methods in concrete buildings

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Data opublikowania

2015

Liczba stron

304

ISBN

978-83-7125-251-8

Rozdziały
Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych (s. 127-144)
Odporność korozyjna cementowych materiałów naprawczych (s. 145-154)
Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach w świetle przepisów Eurokodu 2 (s. 180-189)
Adaptacja podziemnych żelbetowych zbiorników na cele ppoż (s. 190-200)
Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi (s. 225-234)
Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia (s. 248-259)
Zbrojenie kompozytowe z włókna bazaltowego - sposób na zwiększenie trwałości konstrukcji żelbetowych (s. 260-269)
Wpływ podwyższonych temperatur na nośność żelbetowych przekrojów z betonu drobnoziarnistego (s. 270-280)
Naprawa żelbetowych komór kadzi masy rafinowanej zakładu produkcji płyt wiórowych (s. 281-296)
Awaria prefabrykowanego słupa żelbetowego hali dwunawowej (s. 297-304)