Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Concept of Technological Entrepreneurship: The Example of Business Implementation

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Entrepreneurial Business and Economics Review

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 4 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • academic entrepreneurship
  • ict solutions
  • technological entrepreneurship
  • technological innovation
  • technology start-up
Strony (od-do)

57 - 72

DOI

10.15678/EBER.2016.040305

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12