Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ podwyższonych temperatur na nośność żelbetowych przekrojów z betonu drobnoziarnistego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Effect of elevated temperatures on bearing capacity of reinforced concrete sections of fine-grained concrete

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • temperatury podwyższone
  • nośność przekroju
  • beton drobnoziarnisty
  • krzywe graniczne nośności
Strony (od-do)

270 - 280

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa