Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

FPGA emulator of switched reluctance motor in a FIL structure

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2016 | Numer: Issue 87

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • fpga
  • fil
  • rapid prototyping
  • Modelling
  • srm
  • hdl coder
  • electric drive
  • cosimulation
Strony (od-do)

289 - 300

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9