Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Odporność ogniowa słupów stalowych i żelbetowych nagrzewanych z mniej niż czterech stron

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Fire Resistance of Steel and Reinforced Concrete Columns Exposed to Fire on Less Than Four Sides

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 43 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • odporność ogniowa
  • słup poddany działaniu ognia
  • ściana oddzielenia przeciwpożarowego
  • pożar
  • temperatura
Strony (od-do)

95 - 104

DOI

10.12845/bitp.43.3.2016.9

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13