Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ionic liquid - containing ionogels by thiol-ene photopolymerization. Kinetics and solvent effect

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 121

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • in-situ photopolymerization
  • poly(ethylene glycol)
  • propagation kinetics
  • polymer electrolytes
  • solvatochromic parameters
  • methyl-methacrylate
  • dielectric-constant
  • michael addition
  • vinyl mechanisms
  • click chemistry
Strony (od-do)

100354 - 100361

DOI

10.1039/c5ra21254e

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

3,289