Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Marcinkowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

agnieszka.marcinkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 05

ORCID

0000-0002-8299-5085

ResearcherID

M-1563-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (39)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (66)

Recenzje prac dyplomowych (44)

Wyniki (1)