Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Students of Poznan University of Technology as future customers of workshops in a form of distance learning

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 105 (763)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

691 - 700

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8