Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza zmian zachodzących w relacji klient - przedsiębiorstwo

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of Changes Occuring in the Customer - Company Relation

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przegląd Organizacji

Rocznik: 2015 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

16 - 21

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13