Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Performance based coupled CFD-FEM analysis of 3-bay high industrial hall under natural fire

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • natural fire
  • cfd-fem
  • fire engineering
  • performance based design
Strony (od-do)

98 - 103

DOI

10.14311/asfe.2015.014

Książka

International Conference on Application of Structural Fire Engineering, Dubrovnik, 15-16 October, 2015 : proceedings

Zaprezentowany na

International Conference : Applications of Structural Fire Engineering, 15-16.10.2015, Dubrovnik, Croatia

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Publikacja indeksowana w

WoS (15)