Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Engineering properties of varved clays from the Junikowski Stream Valley in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

267 - 273

Książka

Geotechnics for catastrophic flooding events : proceedings of the Fourth International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation (4th GEDMAR), 16-18 September 2014, Kyoto, Japan