Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Relationship between team organization and team agility

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Książka

Proceedings of MAC-EMM 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014

Zaprezentowany na

Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, 5-6.12.2014, Prague, Czech Republic