Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of phytotoxicity of pyridine -2,-3,-4- amidoximes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Analiza fitotoksyczności 2-, 3- i 4- pirodynoamidoksymów

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • phytotoxicity
  • amidoximes
  • pyridine derivatives
  • germination index
PL
  • fitotoksyczność
  • amidoksymy
  • pochodne pirydyny
  • indeks kiełkowania
Strony (od-do)

130 - 133

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12