Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Postawy wobec współpracy zawodowej z pracownikami wiedzy 65 plus. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania w perspektywie międzynarodowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Attitudes Towards Professional Cooperation with Knowledge Workers Aged 65+. Good Practices in the Area of Employment in the International Perspective

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

Rocznik: 2016 | Numer: nr 46 (1)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • postawy wobec pracy pracowników wiedzy 65 plus
EN
  • attitudes towards work of knowledge workers aged 65+
Strony (od-do)

125 - 141

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8