Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Unit Package Opening Design for the Elderly by Applying the Principles of Universal Design

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 809-810

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • design methods
  • ergonomic design
  • elderly design
  • universal design
  • ethnography design
  • persuasive design
  • geron-technology
Strony (od-do)

1263 - 1268

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7