Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

ProDRUK

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-64246-68-5

Rozdziały
Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje (s. 197-209)
Porównanie numerycznej analizy przestrzennej fundamentu ramowego turbozespołu z obliczeniami klasycznymi (s. 303-316)
Wpływ dodatku biopolimerów na wybrane właściwości zapraw cementowych (s. 521-531)
Analiza przyczyn zarysowań żelbetowych stropów monolitycznych (s. 601-613)
Konstrukcje w budowie zielonych dachów z analizą problemów występujących w trakcie realizacji (s. 633-646)
Wpływ torowisk tramwajowych na zanieczyszczenie środowiska (s. 647-664)