Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego

Editors

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

ProDRUK

Date of publication

2016

ISBN

978-83-64246-68-5

Chapters
Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje (p. 197-209)
Porównanie numerycznej analizy przestrzennej fundamentu ramowego turbozespołu z obliczeniami klasycznymi (p. 303-316)
Wpływ dodatku biopolimerów na wybrane właściwości zapraw cementowych (p. 521-531)
Analiza przyczyn zarysowań żelbetowych stropów monolitycznych (p. 601-613)
Konstrukcje w budowie zielonych dachów z analizą problemów występujących w trakcie realizacji (p. 633-646)
Wpływ torowisk tramwajowych na zanieczyszczenie środowiska (p. 647-664)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.