Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego

Editors

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

ProDRUK

Date of publication

2016

ISBN

978-83-64246-68-5

Chapters
Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje (p. 197-209)
Porównanie numerycznej analizy przestrzennej fundamentu ramowego turbozespołu z obliczeniami klasycznymi (p. 303-316)
Wpływ dodatku biopolimerów na wybrane właściwości zapraw cementowych (p. 521-531)
Analiza przyczyn zarysowań żelbetowych stropów monolitycznych (p. 601-613)
Konstrukcje w budowie zielonych dachów z analizą problemów występujących w trakcie realizacji (p. 633-646)
Wpływ torowisk tramwajowych na zanieczyszczenie środowiska (p. 647-664)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.