Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Historyczny ceglany mur oporowy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty - nowe wyzwania i funkcje

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Keywords
PL
  • mur oporowy
  • rurociągi
  • wylot do rzeki warty
Pages (from - to)

197 - 209

Book

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.