Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ dodatku biopolimerów na wybrane właściwości zapraw cementowych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • beton
  • dodatki
  • skrobia modyfikowana
  • wytrzymałość na ściskania
Pages (from - to)

521 - 531

Book

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.