Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Asphalt Surfaced Pavement Cracks Detection Based on Histograms of Oriented Gradients

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • image processing
  • histograms of oriented gradients
  • pavement surface distress
  • single-type cracks detection
  • mesh cracking
Strony (od-do)

579 - 584

Książka

22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES 2015)

Zaprezentowany na

22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 25-27.06.2015, Toruń, Polska

Publikacja indeksowana w

WoS (15)