Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Man as internal customer for working environment improvements

Artykuł

Tytuł Man as internal customer for working environment improvements
Autorzy

1 Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Procedia Manufacturing

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 3

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • quality of working environment
  • shaping process
  • internal client
  • safety and ergonomics
Strony (od-do)

4700 - 4707

DOI 10.1016/j.promfg.2015.07.565
Zaprezentowany na 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), 26-30.07.2015, Las Vegas, United States
Licencja

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS