Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Systemy zabezpieczenia emerytalnego wobec ryzyka ubóstwa osób starszych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Pension systems and the poverty risk of the erdely

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Rocznik: 2015 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ryzyko ubóstwa osób starszych
  • system emerytalny
  • filar zerowy
  • minimalny dochód gwarantowany
Strony (od-do)

200 - 211

Uwagi

art. na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8