Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Humanistic aspects of the OHS management

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

Rocznik: 2015 | Tom: nr 39 | Numer: t. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie
  • bezpieczeństwo pracy
  • człowiek w systemach zarządzania
  • efektywność i skuteczność zarządzania
Strony (od-do)

43 - 56

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9