Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Behaviour Based Intervention for Occupational Safety – Case Study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Procedia Manufacturing

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 3

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • safety culture
  • behaviour based safety
  • observation program
Strony (od-do)

4876 - 4883

DOI

10.1016/j.promfg.2015.07.615

Zaprezentowany na

6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), 26-30.07.2015, Las Vegas, United States

Licencja

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS