Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Kolejowe połączenia dziesięciu największych miast Polski z Warszawą

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Railway connections of the 10 largest polish cities with Warsaw

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 22

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • połączenia kolejowe
  • infrastruktura kolejowa w Polsce
  • główne polskie miasta
  • konkurencyjność kolei
  • sieć linii kolejowych
Abstract

PL Bazując na istniejącej sieci linii kolejowych w Polsce przeanalizowano połączenia dziesięciu największych miast Polski z Warszawą oraz ich konkurencyjność w odniesieniu do indywidualnego transportu samochodowego. Wykazano, że relacje: Bydgoszcz - Warszawa i Wrocław - Warszawa wymagają działań inwestycyjnych. Wyniki analizy mogą być przydatne w opracowaniu krajowego kolejowego programu budowlanego.

EN Based on the existing railway network in Poland this article examines connections of the 10 largest Polish cities with Warsaw and their competitive with individual transport. It has been proved that the connections: Bydgoszcz - Warsaw and Wroclaw - Warsaw require investment activities. The analysis results can be useful in the development of the national railway construction programme.

Pages (from - to)

105 - 116

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.08

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.