Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ właściwości cieplnych gruntu na wydajność powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of the soil thermal properties on performance of earth-to-air pipe-type heat exchangers (EAHE)

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Instal

Rocznik: 2015 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gruntowe powietrzne rurowe wymienniki ciepła
  • wydajność cieplna
  • parametry gruntu
Strony (od-do)

59 - 62

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7