Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of operational risk in the production process efficiency aspect

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ryzyko operacyjne
  • efektywność procesu produkcji
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Strony (od-do)

2 - 8

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8