Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of operational risk in the production process efficiency aspect

Year of publication

2015

Published in

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Journal year: 2015 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ryzyko operacyjne
  • efektywność procesu produkcji
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Pages (from - to)

2 - 8

Points of MNiSW / journal

8.0