Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Practical Aspects of OEE in Automotive Company – Case Study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • overall equipment effectiveness
  • oee
  • availability
  • automotive industry
Strony (od-do)

213 - 218

Książka

Proceedings of the 2016 International Conference on Management Science and Management Innovation

Zaprezentowany na

3rd International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2016), 13-14.08.2016, Guilin, China

Publikacja indeksowana w

WoS (15)