Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ dawnego Fortu Rauch na lokalizację budynku wydziału budownictwa lądowego Politechniki Poznańskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of the old Fort Rauch on the localize Faculty of Civil Engineering building Poznan University of Technology

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • festung posen
  • fort rauch
  • budynek wydziału budownictwa
Pages (from - to)

71 - 85

Book

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.