Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ dawnego Fortu Rauch na lokalizację budynku wydziału budownictwa lądowego Politechniki Poznańskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of the old Fort Rauch on the localize Faculty of Civil Engineering building Poznan University of Technology

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • festung posen
  • fort rauch
  • budynek wydziału budownictwa
Strony (od-do)

71 - 85

Książka

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa