Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie nowej analizy instytucjonalnej w ocenie reform emerytalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

273 - 282

Book

Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny