Processing may take a few seconds...

Book


Title

Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny

Editors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Pension reforms - comparison and evaluation

Year of publication

2013

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Publishing House of Poznan University of Technology

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2013

Number of pages

380

ISBN

978-83-7775-293-7

Chapters
"Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu " - wstępna ocena proponowanych zmian (p. 147-173)
Demograficzne, ekonomiczne i instytucjonalne determinanty funkcjonowania kapitałowych programów emerytalnych w Europie a porównywalność wyników badań (p. 251-260)
Zastosowanie nowej analizy instytucjonalnej w ocenie reform emerytalnych (p. 273-282)
Social policy in the service of social capital (p. 285-296)
Polityka społeczna wobec osób starszych - wybrane aspekty (p. 297-312)
Aktywność ludzi starszych w życiu społecznym i publicznym (p. 313-327)
Aktywnośc zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy (p. 329-340)
Polityka społeczna a transformacja rynku pracy (p. 353-379)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.