Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Grafen, nanorurki węglowe i ich zastosowanie w ochronie przed ogniem

Authors

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • polimery
  • grafen
  • nanorurki węglowe
  • pokrycia
  • materiały ognioodporne
Pages (from - to)

116 - 125

Book

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych, Przegląd aktualnej tematyki badawczej