Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Known triazole fungicides - a new trick

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

9695 - 9702

DOI

10.1039/c4ra12160k

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

3,289