Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Control of autonomous underactuated surface vehicle in the presence of environmental disturbances

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1563 - 1568

Książka

2013 21st Mediterranean Conference on Control & Automation (MED) : Conference Proceedings

Zaprezentowany na

2013 21st Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 25-28.06.2013, Platanias-Chania, Greece

Publikacja indeksowana w

WoS (15)