Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane elementy bezpieczeństwa podczas kierowania karetką pogotowia ratunkowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

228 - 247

Książka

Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym