Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Untapped Potential as a Result of the Dismissal of Key Knowledge Workers 65 Plus

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

ASM’s International E-Journal on Ongoing Research in Management & IT

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

15 - 26

Zaprezentowany na

INCON 2016, 8-9.01.2016, Pune, India

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania