Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Funkcja drogi a jej klasa techniczna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Road's class correlation with its function

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • klasyfikacja dróg
  • natężenie ruchu
  • spójność sieci drogowej
Strony (od-do)

619 - 630

Książka

Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego"

Zaprezentowany na

X konferencja naukowo-techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 17-19.06.2015, Rosnówko,Poznań, Polska