Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Multimedialny przystanek jako przykład implementacji ICT w komunikacji miejskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Outdoor media stop as an example of ICT implementation in public transport

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Informatyka Ekonomiczna

Rocznik: 2015 | Numer: nr 2 (36)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ict
  • start-up technologiczny
  • przedsiębiorczość
  • innowacje
Strony (od-do)

9 - 18

DOI

10.15611/ie.2015.2.01

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12