Processing may take a few seconds...

Article


Title

Algorytm zestawiania połączeń w polu komutacyjnym dla elastycznych sieci optycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The algorithm for setting up connections in switching fabric for elastic optical networks

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2016 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • elastic optical networks
  • connection control algorithms for node of eon
  • eon
  • switching in eon
PL
  • elastyczne sieci optyczne
  • algorytmy sterowania połączeniami dla węzła sieci eon
  • eon
  • przełączanie w sieci eon
Pages (from - to)

789 - 792

DOI

10.15199/59.2016.8-9.16

Points of MNiSW / journal

9.0