Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Edukacja dla zdrowia, edukacja dla bezpieczeństwa - relewantne elementy systemu ochrony pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Health education, safety education - relevant elements of labour protection system

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe

Rocznik: 2015 | Numer: nr 30

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

187 - 204

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6