Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mobile applications as knowledge-based products

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Economy & Business

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mobile applications
  • products based on knowledge
  • information and communication technologies
Strony (od-do)

383 - 390

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania