Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Kubiak

PBN ID

902698

ResearcherID

N-3171-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%