Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Kubiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

krzysztof.kubiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 05

PBN ID

902698

ResearcherID

N-3171-2014

ORCID

0000-0001-5140-2163

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS