Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Determinanty w strategii funkcjinowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Determinants of the functioning and developments strategy of small and medium enterprises in the succession

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2015 | Numer: nr 116 (848)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces sukcesji
  • strategia
  • determinanty
  • rozwój
  • firma rodzinna
Strony (od-do)

130 - 138

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8